Kategóriák
 
 
 
 
 

Feltételek

Az armymarket.hu webáruház működtetője a:

Számlázási és levelezési cím
O&T SLOVAKIA s.r.o.
Bratislavská 2640/9, 94901 Nyitra, SK székhely
Statisztikai számjel: 47056827
HÉA-SZÁM: 2023745174
Közösségi adószám: 30481932-2-51Banki kapcsolat:

Bankszámlaszám:
11600006-00000000-81295393
IBAN: HU67116000060000000081295393
Banki átutalás esetén tüntesse fel megrendelése számát befizetési azonosítóként (nem a közleményben vagy megjegyzés rovatban)


Felügyeleti Hatóság:
Szlovák Kereskedelmi Hatóság (SKH)
Az SKH Nyitrai körzeti felügyelősége 
Staničná 9, 94901 Nyitra
Tel: 037/7720001, Fax: 037/7720024

 
Weboldalainkon jogi és természetes személyek egyaránt vásárolhatnak, amennyiben betartják a feltüntetett előírásokat.

 

Megrendelés

 1. Felhasználó az eladó termékeit és szolgáltatásait illető megrendeléseket a www.armymarket.hu kereskedelmi rendszeren belül írásos formában valósítja meg: e-mailen (beleértve a webshopon leadott rendeléseket), postán.
  Az így leadott megrendelés kötelező érvényű és a Tt. 102/2014 sz. a későbbi módosítások szerinti törvénnyel megegyező, távúton kötött szerződésnek számít.

   
 2. Felhasználó minden megrendelésnél köteles megadni a vezeték és keresztnevét, kézbesítési és számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét; a fizikai és jogi vállalkozó személy a statisztikai számjelet, adóazonosítót és közösségi adószámot is, a termék megnevezését, leírását, mennyiségét, a megrendelés kiállításának dátumát, (a webshopon leadott megrendelések a felsorolt feltételeket automatikusan teljesítik). Ezen adatok a személyes adatok védelméről szóló Tt. 428/2002 sz. törvény értelmében csak az eladó és felhasználó között fennálló üzleti kapcsolat keretein belül kerülnek felhasználásra és harmadik személy nem juthat azokhoz (kivéve a termék kiszállítását biztosító személyt).
   
 3. A megrendelés annak leadása után rögzítésre kerül az eladó rendszerében, mely pillanatban az eladó és felhasználó között üzleti kapcsolat keletkezik. Legkésőbb 24 órán belül (munkanapokon) eladó kapcsolatba lép a felszanálóval. Ellenőrzi a megrendelést, a kiszállítás módját és közli a kiszállítás lehetséges idejét, avagy az átvétel időpontját, a végösszeget és a fizetési módot. Ettől kezdve a megrendelés felhasználó számára kötelező érvényű.
   
 4. A megrendelés törlésére felhasználó a felek közös megállapodását követően jogosult, mégpedig minél korábban annak érdekében, hogy a megrendelés ne kerüljön kiszállításra. A megrendelés törlése kizárólag írásban (e-mailben) vagy telefonon lehetséges. A megrendelés törlését eladó szintén kizárólag írásban (e-mailben) vagy telefonon igazolja felhasználónak. Az írásos forma a törlés igazolásaként szolgál felhasználó számára valamint ennek révén lehetséges a megrendelés feldolgozásának leállítása.
   
 5. A megrendelés szokásos feldolgozása esetén a terméket a megfelelő dobozba csomagolják és elküldik a vásárló feltüntetett kézbesítési címére. A termék fizetési igazolása (ez esetben számla) elektronikus formában érkezik, e-mail formájában a megrendelés leadásánál feltüntetett e-mail címre. Ezért rendkívül fontos a helyes e-mail cím megadása valamint kellő figyelem fordítása arra, hogy az ön levélfiókja ne legyen tele. Ebben az esetben ugyanis lehetséges, hogy a számla az Ön e-mail címére nem érkezik meg. Ekkor kérjük haladéktalanul forduljon az eladóhoz, esetleg ürítse levélfiókját. Az elektronikus formában megküldött számla a könyvelésről szóló 2002. június 18-án kelt Tt. 431/2002 sz. törvény 33 § "Számviteli adatok továbbadása" szerint jogerős számla. A számla a 33 § "Számviteli adatok továbbadása" szerint szerkesztés ellen védett PDF formátumban érkezik, nyomtatása azonban magas minőségben is lehetséges.
   
 6. Vásárló - felhasználó - jogosult korrigálási kérelmével eladóhoz fordulni (e-mailben az info@rmymarket.hu), amennyiben nem volt elégedett panaszának elbírálási és kezelési módszerével, vagy ha eladó megsértette jogait. Amennyiben eladó az adott kérvényre nemlegesen válaszol, vagy választ a megküldéstől számított 30 napon belül nem ad, felhasználónak jogában áll javaslatot előterjeszteni a szóban forgó ügy alternatív kezelésére (a továbbiakban mint ÜAK) a Tt. 391/2015 sz. törvény szerint, az ÜAK résztvevői szervek és jogi személyek a Tt. 391/2015 sz. törvény 3 § szerint. A javaslatot felhasználó a Tt. 391/2015 sz. törvény 12 § szerint terjesztheti elő.
   
 7. Felhasználó panaszát az ügy alternatív kezelésére vonatkozó elektronikus felület segítségével is benyújthatja, amely online is elérhető http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
   
 8. Az ügy alternatív kezelését csak azon felhasználó - fizikai személy használhatja ki, aki a felhasználói szerződés megkötése és teljesítése során nem vállalkozói tevékenységének, foglalkozásának vagy hivatásának  keretein belül cselekszik. Az ügyek alternatív kezelése csak a felhasználó és eladó között fennálló ügy kezelését illeti, amely a felhasználó szerződésből ered vagy a felhasználói szerződéssel kapcsolatos. Az ügyek alternatív kezelése csak a távúton megkötött szerződésekre érvényes. Az ügyek alternatív kezelése nem vonatkozik azon ügyekre, melyek értéke nem haladja meg a 20 EUR-t. Az ügy alanya az ügy alternatív kezelésének díját illetően visszaigényelheti azt felhasználótól, legfeljebb 5 EUR ÁFA-val összegig.

Szállítási idő

 1. Az egyes terméktípusok szállítási ideje eltérő. A termék szállításának vagy átvételének idejét felhasználóval minden esetben a megrendelés ellenőrzésekor közlik.
   
 2. A termék szállításának és átvételének ideje általában 1-2 nap a megrendelés ellenőrzésének dátumától. 
   
 3. Különleges esetekben, ha bizonyos termékek raktárkészlete kifogyott, és azok nem állnak sem eladó sem pedig a szállító rendelkezésére, a szállítási idő meghosszabbodhat. Ebben az esetben eladó e-mailben van telefonon felkeresi Önt és tájékoztatja a kialakult helyzetről.

 

Ár, fizetési feltételek és szállítási költség

 1. A termékeknél feltüntetett árak közül valamennyi szerződésben foglalt. A webshopon mindig az aktuális és érvényes árak szerepelnek. A árak véglegese, vagyis ÁFA-val együtt, ill. minden egyéb adóval és illetékkel, melyeket vásárló köteles a termék esetében megfizetni, a szállítási díj azonban nem tartozik ezek közé, mely összeget az ún. kosárban tüntetünk föl és ezek magassága Vásárló választásától függ. 
   
 2. Felhasználó a fizetést készpénzben, utánvéttel, átutalással/eladó számlájára való elhelyezéssel vagy bankkártyás fizetéssel.
   
 3. A termék átvételekor felhasználó a termék árát + a szállítási díjat és az utánvét esetleges díját fizeti ki.
   
 4. A szállítás módját felhasználó maga választja ki a webshopos megrendelésen belül vagy egyéb kommunikáció útján. A felhasználó kiválaszthatja a szállítás módját mégpedig:
  a) saját szállítást
  b) futárszolgálattal
  A szállítás összegéről felhasználót a megrendelés ellenőrzésekor minden esetben tájékoztatjuk, eladó esetleg olcsóbb szállítási formát is javasolhat.

 

Az áru átvétele

 1. Felhasználó köteles az árut adott időben a megrendelésben megadott címen átvenni.
   
 2. A termék átvételekor felhasználó köteles leellenőrizni a csomag sértetlenségét és teljességét. Amennyiben a csomag láthatóan sérült és károsodott, felhasználó köteles a csomag átvétele nélkül azonnal kapcsolatba lépni eladóval valamint a csomagküldő szolgálattal és kitölteni a Csomag káráról szóló nyomtatványt. A későbbi időpontban közölt panaszok a mennyiséget ill. terméken észlelt károkat  illetően elutasításra kerülnek.
   
 3. Felhasználó tulajdonjoga a termékek felett csak a teljes vételár valamint a további távúton kötött szerződésben meghatározott pénzösszegek eladó számlájára való kifizetésével lép életbe. A tulajdonjogok eladóról felhasználóra való átruházásának időszakát megelőzően, felhasználó a tárgy megőrzőjének valamennyi kötelességét viseli és köteles a termékeket és szolgáltatásokat a saját költségén biztonságosan megőrizni és megjelölni úgy, hogy azok minden körülmények között azonosíthatók legyenek eladó termékeiként.
   
 4. Eladó jogosult a kötelezettségek teljesítését követelni, kiváltképp a termék és szolgáltatások vételárának megfizetését, mégpedig tekintet nélkül arra, hogy a termékek és szolgáltatások tulajdonjoga még nem illetik felhasználót.
   
 5. A termékek kárkockázata felhasználóra száll a termékek felhasználó vagy annak meghatalmazottja általi átvételekor.
   

Szerződés felmondása

 1. A megrendelés törlésére felhasználó a felek közös megállapodását követően jogosult, mégpedig minél korábban annak érdekében, hogy a megrendelés ne kerüljön kiszállításra. A megrendelés törlése kizárólag írásban (e-mailben) vagy telefonon lehetséges. A megrendelés törlését eladó szintén kizárólag írásban (e-mailben) vagy telefonon igazolja felhasználónak. 
   
 2. Felhasználó a törvény értelmében (Tt. 102/2014 - A felhasználó védelméről szóló törvény távúton történő eladás esetén) jogosult a szerződéstől bármely ok feltüntetése nélkül elállni a termék átvételétől számított14 munkanapon belül. A szerződés felmondása írásos formában történik, tartalmaznia kell a termék, felhasználó és eladó azonosításához szükséges adatokat és a feltüntetett határidőn belül kézbesíteni szükséges azt a termékkel együtt az eladó székhelyére a felhasználó költségein és felelősségével.

  A terméknek sértetlennek, használatlannak kell lennie, az eredeti csomagolásban és a termékkel együtt a terméket illető valamennyi dokumentumot szükséges leadni (használati útmutató, garancialevél, stb.), melyekre a vásárlás során tett szert. Felhasználó egyetért azzal és tudomásul veszi, hogy írásos forma alatt ez esetben a vételi szerződés felmondásáról szóló okirat értendő, melyet felhasználó ír alá.
  A terméket utánvéttel visszaküldeni nem lehetséges. Az így visszaküldött termékeket nem vesszük át és visszaküldjük.

   
 3. A feltüntetett feltételek betartása mellett eladó a terméket visszaveszi és a szerződés felmondásától számított 14 napon belül előre meghatározott módon visszafizeti felhasználónak a termék vagy szolgáltatás vételárát vagy előlegét, amelyet felhasználó a termékért vagy a szolgáltatásért kifizetett.
   
 4. Vevő az alábbi esetekben nem mondhatja fel a távúton kötött szerződést: 
  a) amennyiben olyan szerződésről van szó, melynek része bizonyos szolgáltatás nyújtása, ha a szolgáltatás teljesítése felhasználó beleegyezésével a szerződés felmondására kiszabott határidő letelte előtt kezdődött meg
  b) amennyiben olyan szerződésről van szó, melynek tárgya bizonyos termék vagy szolgáltatások eladása, melyek ára a pénzpiaci mozgásoktól függ, melyeket leadó nem tud befolyásolni
  c) amennyiben olyan szerződésről van szó, melynek tárgya a felhasználó külön kérése szerint készített termék vagy kizárólag egy bizonyos felhasználónak szánt termék eladása, vagy olyan terméké, melyet annak tulajdonságai miatt nem tud visszaküldeni

   
 5. Eladó fenntartja a megrendelés vagy annak bizonyos részének törlésének jogát (felmondani a szerződést) amennyiben:
  a) a terméket nem gyártják vagy gyártását felfüggesztették
  b) a termék beszállítójának árai változtak
  c) a termék feltüntetett ára hibás volt

 

Garancia, szerviz, a termék visszaküldése vagy cseréje

 1. A konkrét garanciális és szervizfeltételek az egyes termékek garancialevelein vannak feltüntetve, melyeket felhasználó a termék megvételekor vesz át.
   
 2. Általában, amennyiben a garancialevélben nincs másképp feltüntetve, a felhasználói szerződések teljesítési ideje legkevesebb 24 hónapra van megadva, ill. a termék szavatossági idejének felső határával határozzák meg. Felhasználó az a személy, aki a felhasználói szerződés megkötése és teljesítése alatt nem saját üzleti vagy más vállalkozói tevékenységének körén belül cselekszik. Raklamálni csak olyan terméket lehet, melyet eladónál vásároltak és fizettek ki. Reklamáció esetén felhasználó köteles a terméket tisztán, károk nélkül, az eredeti csomagolásban visszaküldeni (amennyiben a termék természete engedi - beépített termék) beleértve a használati útmutatókat, garancialeveleket, számlákat vagy egyéb a termék eladó számára való kifizetés igazoló iratokat.
   
 3. A garancia megszűnik abban az esetben, ha a termék meghibásodása mechanikai úton keletkezett, avagy a termék kedvezőtlen körülmények közötti működtetésével, szakszerűtlen összeszerelésével, a megfelelő normák felhasználó általi mellőzése okán ill. azon személy által aki az összeszerelést végezte, vagy ha a hibát nem meghatalmazott személy okozta. A garancia alá szintén nem tartoznak a természeti katasztrófa által vagy helytelen kezeléssel okozott hibák.
   
 4. Reklamáció esetén ajánlott közölni eladóval, hogy a terméken hibát észlelt és a hiba keletkezésének körülményeiről. Ezen információk alapján felhasználó további utasításokat kap a reklamáció további kezelését illetően.
  Útmutatás az eladó termék és szolgáltatás kárát illető felelősségével kapcsolatosan, vevő jogai:

 

§ 622 - 622 §

 1. Ha javíthatő hibáról van szó, vevő jogosult a hiba ingyenes, korai és megfelelő javítására. Eladó köteles a hibát fölösleges halogatás nélkül eltávolítani.
   
 2. Vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a termék cseréjét, vagy amennyiben a hiba csak a termék egy részét illeti, az adott rész cseréjét, ha ezzel eladó részén nem keletkeznek túlzott költségek tekintettel a termék árára vagy a hiba mértékére.
   
 3. Eladó minden esetben kicserélheti a terméket annak javítása helyett, amennyiben ez vevő számára nem okoz gondot.

 

§ 623 - 623 §

 1. Amennyiben olyan hibáról van szó, melynek javítása nem lehetséges és amely akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, vevő jogosult a termék cseréjére vagy a szerződés felmondására. Hasonló jogok illetik eladót, ha javítható hibákról van ugyan szó, azonban vevő a hibák javítást követő újbóli jelentkezésének okán, vagy több hiba okán nem használhatja megfelelően a terméket.
   
 2. Amennyiben egyéb javíthatatlan hibákról van szó, vevő jogosult a megfelelő árengedményre a termék árából.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teljes (asztali) verzió